Grønnslett Borettslag, ÅS

Rehabilitering av tak på 27 boenheter som utgjør ca. 4 000 m2 for Grønnslett Borettslag i Ås kommune.

Utarbeide konkurransegrunnlag, kontrahering av entreprenører og oppfølging i byggeperioden.

VÅR ROLLE:

BYGGHERRE:

Grønnslett Borettslag

AREAL:

ca. 4.200 m2

ENTERPRISEFORM

Totalentreprise

BYGGPERIODE

April 2020 – november 2020

A.L. Høyer Askim a.s logo