Utbedring av tak Bingsfoss

Eksisterende papptekking ble skåret opp og ny taktekking og fallisolasjon ble lagt. Ny gesims og nye overløp montert.
Arbeidet er utført nær Glomma og høyspent.

VÅR ROLLE:

BYGGHERRE:

Glomma Kraftproduksjon AS

AREAL:

n/a

ENTERPRISEFORM

Totalentreprise, NS 8407

BYGGPERIODE

Høsten 2020