Vi organiserer
byggeprosessen
fra start til mål

Med A.L. Høyer i Askim betyr det «hands on» fra første spadetak til siste malingsstrøk

Prosjektledelse

En sentral rolle i prosjektet

Byggeledelse

Solid byggeledelse gjør at planer blir til virkelighet

SHA koordinering

A.L. Høyer kan ivareta byggherrens plikter

Byggelånskontroll

Når økonomi og fremdrift spiller på lag

Droneoppdrag

Drone benyttes aktivt ved gjennomføring av oppdrag