SHA koordinering

A.L. Høyer kan ivareta byggherrens plikter

Byggherrens plikter etter Byggherreforskriften som koordinator i prosjekteringsfasen (KP) eller utførelsesfasen (KU).

SHA har ofte førsteprioritet i mandatet til prosjektleder og det arbeides systematisk med risikovurderinger og oppfølging av etterlevelse på plassen. Godt fokus på SHA i alle faser av prosjektet bidrar til forutsigbar gjennomføring.

A.L. Høyer Askim a.s logo