Byggelånskontroll

Byggelåns-kontroll

Når økonomi og fremdrift spiller på lag

Riktig økonomisk flyt avhenger av god fremdrift i prosjektet. A.L. Høyer har lang erfaring med utarbeidelse av budsjetter og fremdriftsplaner i prosjekter. Ved byggelånskontroll kontrolleres flyten i prosjektet økonomisk og fremdriftsmessig for å sikre at verdiskapningen tilsvarer utbetalingene.
A.L. Høyer Askim a.s logo