Prosjektledelse

En sentral rolle i prosjektet

Reise et bygg eller anlegg med rette spesifikasjoner til rett pris og rett tid? Ved å engasjere A.L. Høyer som prosjektleder, tar vi det overordnede ansvar for at fremdrift, økonomi og kvalitet i prosjektet følger en fastlagt plan.

Vi klarerer grunnleggende forutsetninger gjennom forprosjekt, utarbeider budsjett og fremdriftsplan. Viktig valg i starten er også entrepriseform. Dette styrer i hovedsak valgene i resten av prosessen. Vi tar det administrative ansvaret for overvåking av prosjekteringen, lager en hoved fremdriftsplan og tar oss av SHA. Fordyrende og forsinkende forhold kan unngås gjennom analyse og risikovurdering i planleggingen. Slik blir prosessen frem mot et ferdigstilt prosjekt mer forutsigbar.

A.L. Høyer Askim a.s logo