Prosjektledelse

Byggherrer er våre oppdragsgivere

De ønsker å få reist et bygg eller anlegg med rette spesifikasjoner til rett pris og rett tid. Ved å engasjere A.L. Høyer som prosjektleder, tar vi det overordnede ansvar for at fremdriften i prosjektet følger en fastlagt plan.  Vi klarerer om det er lov til å bygge på den aktuelle tomten, sjekker reguleringsplaner og tar oss av budsjetteringen. Viktig valg i starten er også entrepriseform. Dette styrer i hovedsak valgene i resten av prosessen. Vi tar det administrative ansvaret for overvåking av prosjekteringen, lager en hoved fremdriftsplan og tar oss av HMS. Fordyrende og forsinkende forhold kan unngås gjennom analyse og risikovurdering i planleggingen. Slik blir prosessen frem mot et ferdigstilt prosjekt mer forutsigbar.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om oss, eller kom innom våre kontorer sentralt i Jernbanegata 6, Askim for en hyggelig samtale.