Byggeledelse

Solid byggeledelse gjør at planer blir til virkelighet

Byggeledelse med A.L. Høyer i Askim betyr «hands on» fra første spadetak til siste malingsstrøk.

Vi påser at alle planer og kravspesifikasjoner blir fulgt opp i praksis. Siden vi er en uavhengig bedrift, er vår lojalitet overfor enhver byggherre 100%. Oppdager vi uregelmessigheter går vi raskt inn og korrigerer så tidsfrister og budsjettrammer kan følges. Ved å behandle avvik på denne måten, har vi de beste forutsetninger for at byggherren unngår forsinkelser og budsjettsprekk.

A.L. Høyer Askim a.s logo