A.L Høyer Askim AS

A.L Høyer Askim as
Stasjonsmester Frosts gate 6, 1830 Askim
Pb. 343, 1802 Askim

Telefon 96 200 800

Dag N. Kristiansen
Daglig leder, Ing. MRIF, Prosjekt- og byggeleder, UAVH kontroll PRO/UTF
+47 913 96 616
dag@alhoyerask.no

Ole Nordal
Byggleder, Murer, UAVH kontroll UTF
+47 924 87 230
ole@alhoyerask.no

Martin H. Sørby
Ing. MRIF, Prosjekt- og byggeleder
+47 419 06 294
martin@alhoyerask.no

Vidar Mærlie
Ing. Prosjekt- og byggeleder, Byggteknikk UAVH kontroll PRO/UTF
+47 905 86 829
vidar@alhoyerask.no

Asmund Aasen
Siv.ark., Prosjektstøtte
+47 937 54 737
asmund@alhoyerask.no

Jonas Grønnern
Ing. Byggeleder, Verneombud
+47 414 62 766
jonas@alhoyerask.no

Silje I. Kristiansen
Kontoransvarlig

Peter E. Paaske

Peter E. Paaske
Prosjektleder og KS
+47 930 40 540
pepaaske@online.no