9 Barnehager, Moss

Prosjektet omfatter utomhusarbeider i 9 forskjellige barnehager i Moss. Omfanget er noe forskjellig for hver enkelt barnehage, men består generelt av masseutskiftning, overvannshåndtering, veier og plasser, fallunderlag og nye lekeapparater.

VÅR ROLLE:

BYGGHERRE:

Moss Kommunale Eiendomsselskap

AREAL:

n/a

ENTERPRISEFORM

Totalentreprise

BYGGPERIODE

Juli 2020 – juni 2022

A.L. Høyer Askim a.s logo