Brennemoen Hotell

Bygging av nytt hotell i Eidsberg, Indre Østfold med 200 sengeplasser, restaurant og konferansesal.

VÅR ROLLE:

OPPDRAGSGIVER

Brennemoen Hotel Eiendom AS

ENTEPRISEFORM

Totalentreprise

ENTEPRISEKOSTNAD

80 mill. eks.mva.

TOTALENTREPRENØR

NCC AS

BYGGETID

2017-2018

A.L. Høyer Askim a.s logo