Enebolig Strandveien, Drøbak

Enebolig, opprinnelig et skipperhus fra 1794, ombygd i 1980. Etablering av høy støttemur for utvidelse av parkeringsplass, oppføring av et tilbygg og total rehabilitering/ombygging av huset innvendig. Bygget er et SEFRAK-registrert hus i vernesonen.

VÅR ROLLE:

BYGGHERRE:

Grimeland

AREAL:

n/a

ENTERPRISEFORM

Totalentreprise

BYGGPERIODE

Desember 2020 – juli 2021

A.L. Høyer Askim a.s logo