Kirkebygden barneskole og Våler ungdomsskole

Bygging av tilbygg til Kirkebygden barneskole med volleyballhall, og ny Våler ungdomsskole med svømmehall, flerbruksbibliotek og nytt garderobeanlegg til eksisterende Vålerhall. Barneskolen utvides med nødvendig areal for å romme 350 elever fra 1-7. trinn. Det bygges også en idrettshall i volleyballstørrelse. Ungdomskolen dimensjoneres for 360 elever.

VÅR ROLLE:

OPPDRAGSGIVER

Våler kommune

ENTEPRISEFORM

Totalenteprise

ENTEPRISEKOSTNAD

500 mill. eks. mva.

TOTALENTREORENØR

Ruta Entreprenør AS

BYGGETID

2023-2025

A.L. Høyer Askim a.s logo