Kirkebygden Skole, Våler i Østfold (nå Viken)

Delvis riving av gammel bygningsmasse i mange byggetrinn gjennom 50 år. Etablering av ny Barne- og Ungdomsskole med opsjoner for:

1)Mini Flerbrukshall  2)Avlastningshall for Vålerhallen  3)Bibliotek og  4)Svømmehall.

(Dette er ikke bestemt pr. mars-2020.)

Kirkebygden Barneskole og Våler Ungdomsskole blir de nye prosjektene.

VÅR ROLLE:

BYGGHERRE:

Våler kommune

AREAL:

ca. 8.000 m2

ENTERPRISEFORM

Totalentreprise etter samspill

BYGGPERIODE

Mars 2022 – November 2023 *
(* antatt pr. mars 2021)