Meierihaven, Askim

Bygging av 111 leiligheter med tilhørende parkeringskjeller og grøntareal sentralt i Askim Sentrum. Prosjektet skal bidra til noen av de beste og mest attraktive leilighetene i Askim. Høyt fokus på god kvalitet og gode løsninger. Eget oransjeri, egen park, 3 tilstøtende offentlige parker bidrar til et frodig miljø.

VÅR ROLLE:

BYGGHERRE:

Torggata 5 AS

AREAL:

ca. 8.500 m2

ENTERPRISEFORM

Samspillsentreprise

BYGGPERIODE

Byggestart høst 2021 – 3 byggetrinn over flere år

A.L. Høyer Askim a.s logo