Nortura Hærland

Bygging av et fullintegrert produksjonsanlegg for hvitt kjøtt ved utvidelse og rehabilitering av eksisterende produksjonsanlegg.

VÅR ROLLE:

OPPDRAGSGIVER

Nortura AS

AREAL

10500m2 nybygg, 5500m2 rehabilitering

ENTEPRISEFORM

Utførelsesentreprise

ENTEPRISEKOSTNAD

110 mill. eks.mva.

HOVEDENTREPRENØR

Veidekke Entreprenør AS

BYGGETID

2014-2015

A.L. Høyer Askim a.s logo