Solhøy Omsorgsboliger, Son

Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av nye omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjenester på Solhøy i Son. Dette omfatter tilhørende administrasjons- og støttefunksjoner, base for hjemmetjenesten, dagsenter for demente og andre felles funksjoner.

VÅR ROLLE:

BYGGHERRE:

Vestby kommune

AREAL:

11 536 m2 BTA

ENTERPRISEFORM

Samspillsentreprise med overgang til totalentreprise for utførelse

BYGGPERIODE

Desember 2019 – desember 2020

A.L. Høyer Askim a.s logo