Sørby Utleie, Knapstad

Etablering av nytt hovedsete for Sørby Utleie. Bygningsmassen består av administrasjon med kantine, verksted, lager, vaskehaller, garasjer og 23 mål med utvendige plasser. Prosjektet er bygget i massivtre med solceller på taket og benytter regnvann til rengjøring. Verdens mest miljøvennlige utleiesenter!

VÅR ROLLE:

BYGGHERRE:

Holtskogen 7 AS/Sørby Utleie AS

AREAL:

ca. 7.500 m2

ENTERPRISEFORM

Totalentreprise

BYGGPERIODE

September 2019 – november 2020

A.L. Høyer Askim a.s logo