Svarstad II, Spydeberg

Byggelånskontroll for byggetrinn 2 som omfatter en boligblokk på 5 plan bestående av 22 leiligheter samt parkeringskjeller i Spydeberg. Bæresystemet er oppført ved bruk av stål og betong i form av plasstøpte dekker og prefabrikkerte elementer og fasade i kombinasjon med tre og fasadeplater.

VÅR ROLLE:

BYGGHERRE:

Pinski Svarstad AS

AREAL:

ca. 2.700 m2

ENTERPRISEFORM

Delentrepriser

BYGGPERIODE

August 2019 – august 2020

A.L. Høyer Askim a.s logo