Tomter Innbyggertorg, Indre Østfold kommune (tidl. Hobøl)

Primært bestående av innbyggertorg med bibliotek med langtids utleie til Indre Østfold kommune. I tillegg bygges det 27 leiligheter og tårnbygg for senere påbygg med 6.- 8. etasje. Det gamle handelshuset «Fredensborg» skal de- og remonteres før og etter bygging. Kompleks situasjon med grunnforhold med spunting mot jernbanen samt nye vann- og avløpsløsninger.

VÅR ROLLE:

BYGGHERRE:

Tomter Eiendomsselskap AS

AREAL:

ca. 6.200 m2

ENTERPRISEFORM

Totalentreprise med tiltransport av P-gruppe

BYGGPERIODE

Januar 2022 – juni 2023 (antatt pr. mars 2020)

A.L. Høyer Askim a.s logo