Tunveien, Spydeberg

Prosjektet omfatter 57 leiligheter fordelt på tre byggetrinn (bygg A, B og C), hvorav bygg A og B ble ferdigstilt i juni 2020.

Byggene er fundamentert med peler til fjell. Parkeringsarealer er utført med støpte betongvegger i kombinasjon med stålsøyler og dragere, og øvrige bærekonstruksjoner utført i stålkonstruksjoner og betongelementer. Fasadene er en kombinasjon av tegl og tre.

VÅR ROLLE:

BYGGHERRE:

Tunveien AS

AREAL:

ca. 4.960 m2

ENTERPRISEFORM

Totalentreprise

BYGGPERIODE

Februar 2018 – juni 2020

A.L. Høyer Askim a.s logo