Vamma 12

Utvidelse av Vamma vannkraftverk i Glomma. Vamma 12 er et av Norges største aggregat. Vamma 12 erstatter dels produksjon i eksisterende Vamma Kraftverk, men gir også 230 GWh ny årlig produksjon. Med en fallhøyde på 28,5 meter har kraftverket en ytelse på 129 MW og en midlere årsproduksjon på 230 GWh. Turbinen, som er av typen Kaplan, har en maksimal slukeevne på 500m3/sek. Til sammen er gamle Vamma Kraftverk og Vamma 12 det desidert største elkraftverket I Norge, med en årlig produksjonskapasitet på 1580 GWh.  

VÅR ROLLE:

OPPDRAGSGIVER

Hafslund Eco Vannkraft AS

PROSJEKTKOSTNAD

900 mill. eks. mva.

ENTREPRISEFORM

Utførelsesentreprise

ENTREPRENORER

AF Anlegg, Voith Hydro, Andritz AG

BYGGETID

2015-2020

A.L. Høyer Askim a.s logo